osCommerce Moje Konto  Zawartość koszyka  Zamówienie  
  Katalog » Regulamin sklepu od 25-05-2018 Moje Konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   
Kategorie
  Peklosól i sól
  Zagęstniki, słodziki, cukry, kolageny, kwaski i inne
  Mąka, kasza
  Dym wędzarniczy w płynie
  Jelita naturalne
  Osłonki białkowe
  Osłonki wiankowe
  Osłonki fibrusowe
  Osłonki kolagenowe
  Osłonki poliamidowe
  Osłonki barierowe
  Osłonki na parówki
  Osłonki na salceson, pasztet
  Siatka wędliniarska
  Sprzęt AGD
  Igły do mięsa, topory, tasaki itp.
  Haki do wędzenia
  Przyprawy - małe paczki
  Przyprawy - duże paczki
  Przyprawy warzywne
  Kompozycje przypraw
  Kultury bakterii, żelatyna, krew suszona
  Nadziewarki
  Deski do krojenia
  Pojemniki do peklowania , beczki
  Patyczki
  Przędza wędliniarska
  Dymogeneratory
  Wędzarnie
  Zrębki do wędzenia
  Klipsownice do wędlin
  Do grilla
  Smary spożywcze
  Termometry
  Solomierze
  Wagi
  Kije wędzarnicze
  Maszynki do mięsa
  Lejki
  Sitka i noże do maszynek
  Szynkowary-praski
  Woreczki do szynkowara
  Folia do szynkowarów
  Pakowarki próżniowe, folia do pakowania moletowana
  Strzykawki, Igły, Nastrzykiwarki
  Noże
  Ostrzałki do noży
  Odzież ochronna
  Etykiety
  Literatura fachowa
Producenci
Nowości więcej
Mąka ryżowa op 25kg
Mąka ryżowa op 25kg
125,00zł
Kontakt


E-mail
sklep@wyroby-domowe.pl

Siedziba sklepu detalicznego firmy Tomex:
P.H.U.P. "TOMEX" Sp.Jawna
T.Halama i W.Halama
43-346 Bielsko-Biala
ul.Katowicka 142
tel. +48(33) 810-41-95

Konto Bankowe

ING Bank Slaski
42 1050 1070 1000
0090 3152 6669

Siedziba firmy Tomex czynna godzinach: Pn-Pt: 8-16
Sobota: 8-11

ZAPRASZAM
Miroslaw Kocur
(Miro na wedlinydomowe.pl )
Regulamin sklepu od 25-05-2018

Regulamin sklepu

REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD 25.05.2018

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym: wyroby-domowe.pl

I. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Zakupów, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Konsumenta do celów związanych z realizacją zamówienia.

II. W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:


1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego wyroby-domowe.pl jest

P.H.U.P. Tomex Spółka Jawna,  Tomasz  Halama i Wojciech Halama 43-346 Bielsko-Biała ul. Katowicka 142

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000029604, NIP: 547-017-22-15 REGON 070399170 (dalej: „Spółka”).


2. Wszelkie dane osobowe gromadzone są poprzez Administratora sklepu internetowego na zasadzie pełnej dobrowolności.

3. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie dokonywania przez Klienta zakupu towarów w sklepie, w tym składania przez Klienta Zamówień, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4. Spółka przetwarza dane osobowe w celach:

A) świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w sklepie internetowym wyroby-domowe.pl oraz rezerwacji wybranych produktów w sklepie, za pośrednictwem strony internetowej wyroby-domowe.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

B) sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę - podstawą prawną przetwarzania danych jest

wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia

Umowy (np. złożenie zamówienia) i konieczność realizacji Umowy przez Administratora na rzecz

danego Klienta. Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest

poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności. Dane osobowe zbierane w trakcie

dokonywania zakupów w sklepie są integrowane z danym osobowymi Klienta zbieranymi w ramach

Konta w celu usprawnienia procesu dokonywania zakupów w sklepie internetowym wyroby-domowe.pl.

C) marketingowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki

- marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

D) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą

prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

E) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - polegający m.in. na przesyłaniu

newsletterów, po wyraźnej zgodzie Klienta na ich otrzymywanie, poprzez zatwierdzenie

odpowiednich okien funkcyjnych umieszczonych na stronie sklepu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Spółką.

6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla

celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia

ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

7. Odbiorcami danych osobowych będą:

A) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi sklepu

internetowego wyroby-domowe.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością

Spółki,

B) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,

8. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do

dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia

udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda

osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego

każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych.

III. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

IV. Konsumentami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. (K. C. Art. 11-24). Czynności

dokonane przez osoby poniżej 13 roku życia z mocy przepisów są nieważne.

V. Prawo do znaku towarowego umieszczonego na stronach internetowych Sklepu należą do

uprawnionego do danego znaku towarowego.

VI. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (Sklep dopuszcza

istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień

Konsumentów).

VII. Realizacja zamówień Konsumentów następuje w dni robocze (za wyłączeniem dni zamkniętych

magazynów Sklepu oraz dni ustawowo wolnych od pracy).

W zależności od wyboru formy zapłaty czas realizacji wynosi:

- w przypadku wyboru formy zapłaty przy odbiorze: do  2 dni

- w przypadku wyboru formy przedpłaty na konto: do 2 dni od momentu zaksięgowania przelewu w wysokości pełnej wartości zamówienia

VIII. Przez złożenie zamówienia przez Konsumenta należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z

oferty Sklepu poprzez wypełnienie „Formularza zamówienia” zgodnie z informacjami podanymi w

w/w formularzu.

IX. Wkrótce po złożeniu zamówienia Konsument otrzymuje drogą e-mailową na podany przez siebie

adres lub telefoniczną informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie wybranych

produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). W razie braku

otrzymania takiej informacji Konsument powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną

lub mailową. Sklep wyroby-domowe.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub w treści korespondencji e-mail

potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, weryfikacja negatywna może skutkować

anulowaniem zamówienia przez Sklep.

X. Sklep prosi Konsumenta o podawanie podczas składania zamówienia oraz podczas komunikacji ze

Sklepem prawidłowych danych kontaktowych – w szczególności imienia i nazwiska, pełnego adresu

e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub

uniemożliwić realizację zamówienia.

XI. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia w przypadkach uzasadniających

wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku braku zapłaty

za zamówienie.

XII. Płatności za zamówione produkty można przelewem na konto Sklepu wyroby-domowe.pl. Szczegółowe informacje dotyczące formy płatności opisane są na stronie Sklepu w panelu "Kontakt".

 

XIII. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:

1. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po złożeniu zamówienia,

2. w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu przedpłaty na konto Sklepu,


XIV. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność,

Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

XV. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Konsument informowany jest przez

Sklep o stanie zamówienia. Konsument może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji

(częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku

braku odpowiedzi w ciągu 7 dni roboczych ze strony Konsumenta Sklep zastrzega sobie możliwość

wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.

XVI. Termin realizacji zamówienia przez Sklep wyroby-domowe.pl maksymalnie 14 (czternaście) dni

roboczych. Może zdarzyć się, że realizacja zamówienia wydłuży się z przyczyn niezależnych od

Sklepu a wynikających z przyczyn leżących po stronie przewoźnika. W przypadku opóźnienia

Konsument powinien poinformować Sklep o zaistniałej sytuacji, celem wyjaśnienia powodu

wydłużania się realizacji zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia drogą elektroniczną

Konsument jest informowany o wysyłce towaru w wiadomości e-mail.

XVII. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie wyroby-domowe.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych

i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

XVIII. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba

towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień.

W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo

korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia, o którym to fakcie będzie

informował Konsumenta.

XIX. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią

wartości brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

XX. Do każdego zamówienia wystawiane jest szczegółowe zestawienie zawartości przesyłki wraz z

wykazem kosztów i dołączane do przesyłki z zamówionym przez Konsumenta towarem. Konsument

ma prawo zażyczyć sobie niedołączanie do przesyłki szczegółowego zestawienia zawartości tejże

przesyłki. Faktura VAT może zostać wystawiona na indywidualną prośbę Konsumenta, która powinna

być zgłoszona w momencie składania zamówienia, jednak nie później niż do momentu przekazania

przesyłki przewoźnikowi. W innym przypadku wystawienie faktury będzie się wiązało z potrzebą

odesłania paragonu do sklepu, korektą sprzedaży i wystawieniem faktury.

XXI. Konsument może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź e-mailowo pod adresem

sklep@wyroby-domowe.pl do czasu przekazania tegoż zamówienia przez Sklep przewoźnikowi.

XXII. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej

przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego

elementu danego zamówienia, chyba że Sklep i Konsument postanowią wspólnie inaczej.

XXIII. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez

Konsumenta adres poprzez dostępne usługi spedytorskie (przewoźnika), np. Pocztę Polską /firmę

kurierską. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki.

Zgodnie z brzmieniem ustawy "Kodeks cywilny” w razie przesłania rzeczy sprzedanej za

pośrednictwem przewoźnika Konsument obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru.

W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich

czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep:

spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie

jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w

ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki

przez odbiorcę (Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub

uszkodzenia przesyłki.

XXIV. W przypadku zamówień, których waga przesyłki przekroczy 30 kg, automatycznie nalicza się koszt kolejnej przesyłek do 30 kg każda.

XXV. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny składając

Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza

odstąpienia od umowy (zgodny z ustawowym wzorem), który znajduje się poniżej jako Załącznik1.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, złożone drogą pisemną, należy wysłać na adres:


P.H.U.P. Tomex Spółka Jawna Tomasz  Halama i Wojciech Halama 43-346 Bielsko-Biała ul. Katowicka 142

. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, złożone drogą elektroniczną, należy wysłać na adres e-mail: sklep@wyroby-domowe.pl. Do zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania

oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane

przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności

przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie

zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli

przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze

zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub

dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi

wcześniej.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia

oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi

poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez

przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od

umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu

wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwracane towary należy odesłać na adres:


P.H.U.P. Tomex Spółka Jawna Tomasz  Halama i Wojciech Halama 43-346 Bielsko-Biała ul. Katowicka 142

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu

rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść. Dołączenie do paczki dokumentu sprzedaży

będzie mile widziane.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z

niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania

rzeczy

XXVI. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub

prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Sprzedawca

odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia

niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej

chwili. Roszczenia z tytułu rękojmi należy przesłać listownie na adres:


P.H.U.P. Tomex Spółka Jawna Tomasz  Halama i Wojciech Halama 43-346 Bielsko-Biała ul. Katowicka 142


lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@wyroby-domowe.pl

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo

odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla

kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma

zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie

uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady

żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba

że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest

niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym

przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad,

rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby

kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny

wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo

usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć

wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może

odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy

wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim

możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad

lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę

rzeczy sprzedanej. Koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca.

Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy

dostarczyć rzecz wadliwą na adres: P.H.U.P. Tomex Spółka Jawna Tomasz  Halama i Wojciech Halama 43-346 Bielsko-Biała ul. Katowicka 142

Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył

oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie

ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za

uzasadnione.

XXVII. Sklep wyroby-domowe.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy

produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy

przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź mailowy pod

adresem sklep@wyroby-domowe.pl

XXVIII. W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w

całości, Sklep informuje Konsumenta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji, lub

z całego zamówienia Sklep zwraca przedpłatę na podane przez Konsumenta konto bankowe w

terminie 7 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty.

XXIX. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią

zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

XXX. Zmiana regulaminu z dnia 25.12.2014r., poprzez uaktualnienie (RODO) - obowiązuje od 25.05.2018r. Regulamin który obowiązywał przed 25-05-2018 dostępny pod linkiem  Regulamin do 25-05-2018


Załącznik 1.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


P.H.U.P. Tomex Spóka Jawna Tomasz  Halama i Wojciech Halama 43-346 Bielsko-Biała ul. Katowicka 142

sklep@wyroby-domowe.pl

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży

następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer

oferty............................................................................................

Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru

...........................................................................................

Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................

Kontynuuj
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres E-mail:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?

Bezpieczne logowanie

Nowe konto
Bestsellery

01 - Peklosól 1kg
Peklosól 1kg

02 - Peklosól otoczkowana 1kg
Peklosól otoczkowana 1kg

03 - Siatka wędliniarska 12 5mb
Siatka wędliniarska 12 5mb

04 - Zrębki wędzarnicze buk/olcha 1kg/4 LITRY
Zrębki wędzarnicze buk/olcha 1kg/4 LITRY

05 - Siatka wędliniarska 16 5mb
Siatka wędliniarska 16 5mb

06 - Jelita wieprzowe 26/28 opakowanie 91m
Jelita wieprzowe 26/28 opakowanie 91m

07 - Termometr do wędzarni okrągły 10 cm
Termometr do wędzarni okrągły 10 cm

08 - Siatka wędliniarska 10 5mb
Siatka wędliniarska 10 5mb

09 - Woreczki do szynkowara fi 100 mm
Woreczki do szynkowara fi 100 mm

10 - Osłonka białkowa karmelowa średnica 65mm op.5m
Osłonka białkowa karmelowa średnica 65mm op.5m
Promocje więcej
Pistolet do nastrzykiwarki
Pistolet do nastrzykiwarki
155,00zł
145,00zł
Recenzje więcej
Lejek plastikowy do maszynki nr 5
Lejek OK, co prawda jeszcze nie próbowałem ale właśnie czego ..
5 z 5 Gwiazdek!
Informacje
Koszty wysyłki.
Porady dla klientów
Polityka cookies.
Regulamin sklepu od 25-05-2018

Polityka prywatnosci

Program Lojalnościowy
Napisz do nas
Cennik
Wyszukiwanie
 
Wpisz słowo aby wyszukać produkt.
Wyszukiwanie Zaawansowane
Kto jest w sklepie ?
Obecnie jest 361 Gości online.

Copyright © 2010 wyroby-domowe.pl
Kopiowanie jakichkolwiek danych, zdjęć, etc. sklepu bez zgody właściciela zabronione. Własność www.wyroby-domowe.pl